Work With Bad Wolf

Bad Wolf is an Equal Opportunities Employer committed to developing production talent.  We will post job opportunities here, and any established production talent can register their interest and skills on the Wales Screen Website.

We are also working closely with colleges and universities to provide paid traineeships on each production, with over 20 paid internships currently on A Discovery Of Witches.  

In addition there is an extensive education project with a programme of school visits and short term work experience opportunities.  Details and regular updates on all of these can be found on the Training section and will be managed through Screen Alliance Wales.

Mae Bad Wolf yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal sydd wedi ymrwymo i ddatblygu talent cynhyrchu. Byddwn yn cyhoeddi manylion am gyfleoedd gwaith ar y wefan yma, ac fe all unrhyw dalent cynhyrchu gofrestru eu diddordeb a’u sgiliau ar wefan Sgrin Cymru.

Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gyda cholegau a phrifysgolion i ddarparu hyfforddiaethau â thâl ar bob cynhyrchiad, gyda dros 20 interniaeth cyflogedig ar A Discovery Of Witches ar hyn o bryd.

Yn ogystal, mae yna brosiect addysg eang gyda rhaglen o ymweliadau ysgol a chyfleoedd profiad gwaith tymor byr. Mae manylion a diweddariadau rheolaidd ar bob un o’r rhain i’w gweld yn yr adran Hyfforddiant a byddant yn cael eu rheoli trwy Screen Alliance Wales.