Wolf Studios Wales

Wolf Studios Wales is a new studio facility in South Wales within close proximity to Cardiff centre and Cardiff Bay.  It is a 10 minute drive from Cardiff Central train station, 30 minutes from Cardiff Airport, 1 hour from Bristol Airport and 2 hours from London Heathrow.

Facilities include 125,000 square feet of stage space with 5 stages ranging from 14,200 to 50,000 square feet and stage heights from 31 to 57.5 feet.  There is flexible office space, auxiliary rooms, costume and props storage. It is extremely convenient for supporting services, suppliers and on the doorstep of sought after locations.

Adnodd stiwdio newydd yn Ne Cymru, nid nepell o ganol dinas Caerdydd a Bae Caerdydd, yw Stiwdio Blaidd Cymru. Taith 10 munud mewn car o orsaf drenau Caerdydd Canolog, hanner awr o Faes Awyr Caerdydd, awr o Faes Awyr Bryste a dwy awr o Heathrow, Llundain.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys 125,000 troedfedd sgwâr o ofod llwyfan gyda 5 llwyfan yn amrywio o 14,200 i 50,000 troedfedd sgwâr ac uchder llwyfan o 31 i 57.5 troedfedd. Mae hefyd yn cynnwys gofod swyddfa hyblyg, ystafelloedd ategol a storfeydd gwisgoedd a phropiau. Mae’n hynod o gyfleus ar gyfer gwasanaethau cynhaliol a chyflenwyr ac mae ar garreg drws lleoliadau y mae galw mawr amdanynt

Dimensions:

Stage 1                  21,661 sq ft, height: 32- 41 ft

Stage 2                 14,531 sq ft, height: 35- 41 ft

Stage 3                 14,531 sq ft, height: 35- 41 ft

Stage 4/5              51,135 sq ft, height: 35- 41 ft

Stage 6                 24,497 sq ft, height: 57.5 ft

Recent Credits: A Discovery of Witches (Sky One, AMC), His Dark Materials (BBC One, HBO). 

For all enquiries, please contact Allison Dowzell at allison@screenalliancewales.com


Video

Studio Timelapse